спектр частот

Determining the frequency characteristics of the elastic element dynamic quencher fluctuations.

The paper deals with the application of a new method of stress state analysis for the specified influence of the layered beams with masses on their dynamic characteristics. The proposed theoretical model takes into account layer deformation considering a transversal displased deformation, general deformation and strain. Numerical examples are under discussion: the frequency spectrum and damping dependence from the anisotropy of mechanical properties of layer beams. The results are used for optimal design of dynamic quencher fluctuations.

Дослідження кавітаційних процесів у генераторах різних типів методом сонохімічного аналізу

Проаналізовано межі застосування оптичних та звукохімічних методів визначення розмірів кавітаційних бульбашок та їх похідних. Досліджено вплив кавітаційних полів, сформованих за допомогою ультразвукового магнітострикційного випромінювача та гідродинамічного струменевогокавітатора, на параметри акустичних сигналів, що їх характеризують. Залежність розмірів кавітаційних бульбашок у полях від типу генераторів та параметрів їх роботи зафіксовано з використанням методу сонохімічного аналізу, а її характер оцінено за формулою Міннерта.