сполуки фосфору

Дослідження процесів біологічного очищення комунальних стоків від сполук фосфору

The  results  of  experimental  studies  of  phosphorus  removal  by  chemical  and  biological methods are provided. The optimum conditions of these processes are made. Наведено  результати  експериментальних  досліджень  вилучення  сполук  фосфору хімічними  та  біологічними  методами.  Встановлено  оптимальні  умови  ведення  цих процесів.