спотворений потік

Дослідження похибки ультразвукового витратоміра за умов спотвореної структури потоку із застосуванням двоядерних функцій Саламі

В статті представлено результати досліджень додаткової похибки ультразвукових витратомірів (УЗВ), зумовленої спотворенням профілю швидкості потоку. Координати розташування хордових акустичних каналів (АК) обчислено для кількості АК від 1 до 6  за допомогою різних числових методів інтегрування: Гауса (Гауса-Лежандра, Гауса-Якобі), Чебишева (рівновіддалене розміщення АК), методу Westinghouse, методу OWICS (Optimal Weighted Integration for Circular Sections). Це дало можливість реалізувати рівняння витрати багатоканального УЗВ та оцінити додаткову похибку УЗВ за умови різного розміщення АК.