ступінь зневоднення

Дослідження фізико-хімічних властивостей та ефективності деемульгаторів на основі блок-кополімерів оксидів етилену та пропілену

Наведено результати досліджень фізико-хімічних властивостей блок-кополімерів на основі оксидів етилену та пропілену та їх розчинів, які можуть бути використані як деемульгатори нафтових емульсій. Встановлено залежність фізико-хімічних властивостей блок-кополімерів та їх розчинів від вмісту оксиетиленових та оксипропіленових груп в молекулі. На основі технологічної придатності відібрані блок-кополімери та їх розчини для досліджень їх деемульгуюючої здатності. Встановлено, що збільшення вмісту оксиду етилену в макромолекулі позитивно впливає на деемульгуючу здатність блок-кополімерів.