сучасна комп’ютерна термінологія

Віддієслівні прикметники в комп’ютерній термінології

Статтю присвячено актуальній проблемі українського термінознавства – особливостям функціювання віддієслівних прикметників на матеріалі сучасної комп’ютерної термінології (СКТ). Розглянуто структуру та способи творення віддієслівних прикметників на позначення активної та пасивної здатності об’єкта, тобто його здатності брати участь у процесі (активна здатність), бути підданим дії (пасивна здатність) або призначення виконувати дію. Актуальність дослідження полягає в потребі нормування та лексикографічної фіксації термінів-прикметників, що вказують на найменування процесових ознак.

Структурно-словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології

У статті розглянуто структурні та словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології. Виокремлено найпродуктивніші способи творення комп’ютерних терміноодиниць й описано специфіку дериваційних процесів фахової лексики. З’ясовано певні закономірності творення сучасних комп’ютерних термінів і виявлено тенденції подальшого розвитку досліджуваної терміносистеми, що сприяє визначенню напрямків і способів унормування її одиниць.