сульфаніламіди

Еріохром чорний Т – новий аналітичний реагент для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів

Встановлено оптимальні умови взаємодії діазосолей сульфаніламідів з о,о′-дигідроксизаміщеним азобарвником еріохром чорним Т на піставі чого розроблено методику спектрофотометричного визначення десяти сульфаніламідів у готових лікарських формах. В основі розробленої методики лежить реакція азосполучення діазосолі сульфаніламіду з продуктом розщеплення азобарвника, що приводить до утворення забарвленої азосполуки. Методика характеризується широкими межами лінійності (від 3 до 64 мкг/мл залежно від визначуваного сульфаніламіду), простотою, експресністю та відтворюваністю (Sr ~ 0,040).