суспільство як система

Поняття "суспільство знань", його аналіз та оцінка

Проаналізовано  зміст  поняття  суспільство  знань  та  останніх  публікацій  на  цю  тему,  зокрема  доповідь 
ЮНЕСКО “До суспільств знань”. Автор піддає сумніву наукову коректність цього поняття: людина і суспільство 
не можуть бути редуковані до знання. Проте зазначено, що цей термін може виконати роль проективного поняття 
та сприяти дослідженню реальних тенденцій розвитку сучасного суспільства.