сигнал ЕПР

Фотоелектронні властивості і парамагнетизм поліімідів на основі n,n,n',n'-заміщених п-фенілендіаміну та діангідридів

Досліджені фотоелектричні характеристики і парамагнітні властивості поліімідів (ПІ) з використанням електрофотографічного методу та ЕПР. Полііміди на основі N,N,N',N'-заміщених п-фенілендіаміну та діангідридів синтезовані за реакцією поліконденсації. Показано, що полімери добре розчиняються в звичайних органічних розчинниках, і мають високу термічну стабільність. Встановлено, що плівки синтезованих ПІ мають фотоелектричну чутливість в УФ і видимій областях спектру. Досліджено механізм фотогенерації носіїв заряду.