синхронна цифрова ієрархія

Модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, основаних на технології SDH

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, орієн- тованих на технологію SDH.

Modified Gomory-Hu SDH oriented algorithm for network optimization is proposed.