система збудження синхронної машини

Аналіз впливу типу системи збудження синхронного генератора на його перехідні характеристики в автономному режимі

Проаналізовано типові за класифікацією IEEE системи збудження синхронних генераторів. Для аналізу стійкості електроенергетичних систем з розглянутими системами збудження запропоновано використання методів теорії автоматичного керування. Для розв’язування цієї задачі запропоновано спрощення з використанням структурних моделей.

Моделювання обмежувачів максимального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем

Розглянуто аспекти моделювання сучасних систем збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем. Наведено особливості математичної моделі обмежувача максимального збудження та здійснено перевірку його функціону- вання на прикладі реальних електростанцій.