системи типу «дублет»

Перспективи розвитку геотермальної енергетики Львівщини

Дані геологорозвідувальних робіт, які проводилися у Львівській області, дозволяють говорити про значний енергетичний потенціал геотермальних вод у цьому регіоні. На цей час виявлено 6 свердловин, в яких на глибині понад 3000 м температура геотермальних вод досягає 120 оС. Проте на сьогоднішній день енергетичний потенціал геотермальних вод Львівщини не використовується як з технічних так і економічних причин. В даній статті, опираючись на досвід країн з розвинутою геотермальною енергетикою, зроблено аналіз найпоширеніших схем використання геотермальних ресурсів.