температура теплоносія

Аналітичні дослідження температури теплоносія в геліопанелі

Виконано аналіз існуючих систем сонячного теплопостачання. Отримано залежність річного надходження  сонячної радіації на геліопанель від  азимутального кута γ і кута нахилу поверхні, яка може бути використана для дослідження поверхонь із довільною кількістю орієнтацій. Представлено тепловий баланс для даної геліопанелі за певний проміжок часу. Досліджено залежності для визначення кількості енергії, що надходить від Сонця на кожну із поверхонь геліопанелі та кількості тепла, закумульованого геліопанеллю.