теплоємність фазових переходів

A study of vibrational dynamics of poly (a-n-butyl-b-l-aspartate) (panbla)

Poly(-N-butyl--L-aspartate) (PANBLA) is nylon-3 derivative in which an alcoxycarbonyl group has been stereoregularly attached to -carbon of the repeating unit. Like poly(-isobutyl--L-aspartate) (PAIBLA) exists in two helical forms, namely hexagonal form (13/4 helix) and tetragonal form (4/1 helix), were characterized by X-ray diffraction. The hexagonal form appears to be poorly crystalline and it could not be obtained well oriented. On the other hand tetragonal form turns to be highly crystalline.

Метод розрахунку зміни теплоємності при випаровуванні та сублімації органічних сполук

За результатами аналізу джерел літератури встановлено постійність зміни теплоємності за 298К при випаровуванні (±2 %) та сублімації (±8 %) органічних сполук різних класів. Одержані рівняння дають можливість проводити більш простий перерахунок ентальпій за рівнянням Кірхгофа у порівняні з існуючими методами, побудованими за принципом групових внесків. Для перевірки надійності запропонованого метода вперше визначені ентальпії випаровування та сублімації 5-(2-нітрофеніл)-фуран-2-карбальдегіда та проведені відповідні перерахунки на 298 К.