термоокиснювальна деструкція

Антиокиснювальні властивості деяких нановуглецевих компонентів, інтегрованих в полімерні матеріали (огляд)

Коротко описаний стан досліджень, які проводяться в світі, стосовно аспектів впливу фулеренів та вуглецевих нанотрубок (ВНТ) на міцність різних полімерних композицій за жорстких термоокиснювальних умов. Показано, що для покращення термічних та механічних властивостей полімерів найбільш доцільно використовувати фулерени та ВНТ. Фулерени С60, С70, фулеренова сажа та ВНТ вводять в полімерну матрицю для попередження її термічної та термоокиснювальної деструкції, а також фотоокиснювальних процесів.