тетраетоксисилан

Вплив вмісту гідрофобного компоненту на властивості гібридних полімер-неорганічних мембран

УФ-затвердженням суміші акрилатних мономерів з одночасним формуванням неорганічної сітки внаслідок золь-гель перетворення тетраетоксисилану синтезовано гібридні полімер-неорганічні мембрани з різним складом полімерної матриці. Склад полімерної складової варіювався зміною співвідношення гідрофільного і гідрофобного мономерів, у той час як вміст неорганічної складової залишався постійним. Досліджено морфологію, термічну поведінку та водопоглинання синтезованих мембран.

Золь-гель синтез і дослідження властивостей сульфовмісних полімер-неорганічних мембран

Синтезовано гібридні полімер-неорганічні мембрани на основі акрилових мономерів (у тому числі таких сульфовмісних) та наночастинок кремнезему, сформованих у результаті in situ золь-гель перетворення тетраетоксисилану (ТЕОС). Досліджено сорбційні характеристики мембран з різним вмістом сульфогруп і зшиваючого агента – N,N’- метиленбісакриламіду для початкової стадії процесу дифузії парів води та розраховано коефіцієнти дифузії парів води у мембранах.

Квантово-хімічний розрахунок структури тетраетоксисилану та кінетичних параметрів реакції його гідролізу

The paper is devoted to quantum-chemical calculation of tetraethoxysilane (TEOS) structure by different methods: РМ6, Hartree-Fock and DFT. PM6 method was found to be optimal. Kinetic parameters (activation energy and preexponential factor) of hydrolysis of TEOS molecule were evaluated using quantum-chemical calculation.  Key words: quantum-chemical calculation, PM6, sol-gel process, tetraethoxysilane, rate constant of hydrolysis.  

Дослідження в’язкості золь-гель систем на основі тетраетоксисилану

The sol-gel systems of tetraethoxysilane (TEOS) – solvent – water systems at gelation viscosity dynamics has been investigated by means of viscosimetry. The influence of different factors (temperature, concentration of initial substances and the sol-gel process initiator) on the gelation rate has been established. The measurement of viscosity gradient dependence allowed to determine an elastic and friction components of viscosity using optimization method in the ORIGIN 5.0. program.