тетраванадат амонію

Синтез та фізико-хімічні властивості тетраванадату амoнію для отримання VO2

Для створення технологічного процесу одержання діоксиду ванадію внаслідок термічного розкладання розроблено спосіб синтезу солі високодисперсного ванадію(IV) як прекурсору. Спосіб включає в собі взаємодію п'ятиоксиду ванадію з щавлевою кислотою в розчині, який дає проміжний розчин оксованадію, подальше осадження продукту (амонію тетраванадату) при додаванні гідроксиду амонію до оксованадію, промивання та висушування продукту. З використанням фотометрії і потенціометричного титрування проміжний продукт був ідентифікований як H2[VO(C2O4)2], а кінцевий продукт як (NH4)2V4O9.