тонкі плівки

Вплив природи комплексоутворювача на структуру і властивості тонких плівок цинк сульфіду, осаджених з водних розчинів

Методом хімічного осадження ванн отримано тонкі плівки цинк сульфіду ZnS на скляних підкладках з використанням водних розчинів цинк хлориду, тіосечовини, регулятора рН і комплексоутворювача (аміаку і гідрату гідразину, тринатрій цитрату або натрій гідроксиду). Розраховано граничні умови для утворення цинк сульфіду і цинк гідроксиду за різних концентрацій солі цинку з різними комплексоутворювачами. Досліджено структурні, морфологічні та оптичні властивості тонких плівок ZnS. Виміряно товщину плівок ZnS і для порівняння проведено перерахунок маси цинку на см2 поверхні підкладки.