тиск пари

Метод отримання ізотермічних діаграм рівноваги рідина–пара системи диметил цинк–диметил телурид

За отриманими експериментальними температурними залежностями тиску насиченої пари розчинів диметилцинк – диметилтелурид з вмістом диметилцинку 50,0 та 70,32 % (мольн.) зроблено ізотермічні перерізи (280, 290, 300, 310 та 320 К ). На основі обмеженого набору експериментальних даних для рівноваги “рідина–пара” проведено розрахунок складу пари за рівнянням Дюгема – Маргулеса, а також парціальних тисків та коефіцієнту розподілу системи диметилцинк – диметилтелурид.