титану(IV) оксид

Характеристика і властивості титану(iv) оксиду, синтезованого різними методами

Вивчено вплив типу прекурсорів та умов золь-гель синтезу TiO2 на його властивості. За допомогою методів рентгенівської дифракції та електронною мікроскопіії встановлено, що всі отримані TiO2 порошки мають розмір кристалітів в нанодіапазоні 2.5–17 нм. Показано, що сорбційно-фотокаталітичні властивості TiO2 істотно залежать від фазового складу, кислотності поверхні, питомої поверхні та пористості.

МІКРО- І НАНОСТРУКТУРОВАНИЙ ТИТАНУ (IV) ОКСИД У СОНО-, ФОТО- І СОНОФОТОКАТАЛІТИЧНІЙ ДЕГРАДАЦІЇ КСАНТЕНОВОГО БАРВНИКА РОДАМІНУ Б (ОГЛЯД)

 Розглянуто  адсорбційні  методи  вилучення  родаміну  Б  зі  стічних  вод  й  окиснювальні  методи  його  деградації,  які  ґрунтуються  на  використанні  передових  процесів  окиснення (сонолізу,  фотолізу,  соно-,  фото-  і  сонофотокаталізу).  Встановлено,  що  як  адсорбенти  для вилучення  родаміну  Б  застосовують матеріали  природного  походження (наприклад,  глини, цеоліти,  вугільну  золу,  анаеробні  шлами,  тверді  відходи  сільського  господарства)  та  їх модифіковані  або  активовані  аналоги.

Structural Investigations of Titanium(IV) Oxide Powder Doped with Sulphur

Structural features of titanium(IV) oxide powder doped with sulphur (S-TiO2) have been determined. Using scanned electronic microscopy, X-ray phase and diffraction analyses the oxide morphology has been studied. Surface composition of S-TiO2 nanoparticles has been examined by X-ray photoelectron and IR-spectroscopy.