удосконалення структур

Удосконалення структур багаторозрядних перемножувальних пристроїв у різних теоретико- числових базисах

У статті запропоновано методи удосконалення структур багаторозрядних перемножувачів, які характеризуються підвищеною швидкодією, зменшеною структурною складністю пристрою та зменшеною структурною складністю входо-виходів у залежності від розрядності перемножувачів (512-2048 біт) відповідно у (1024-4096) разів, у порівнянні з відомими перемножувачами на основі класичних однорозрядних повних суматорів. Запропоновано оптимізацію структур багаторозрядних перемножувачів.