вейвлет

Методи опрацювання гармонічних сигналів на основі спецпроцесорів з нейроподібними компонентами

Викладено методи та теоретичні засади цифрового опрацювання інформаційних потоків, представлених гармонічними сигналами на основі спецпроцесорних засобів з нейроподібними компонентами. Перетворення та розпізнавання вхідних сигналів виконується формальним нейроном шляхом формування імпульсних потоків в особливих точках гармонічних сигналів. Ідентифікація сигналів виконується на основі автокореляційних спецпроцесорів.

The Methods of Choosing the Wavelets for One Dimensional Signal Processing

The paper describes the problems of the effectiveness increasing in the selection of base functions for the processing of different types of one-dimensional signals in the wavelet domain. The efficiency of representing signals in the wavelet domain has been shown; their analysis and processing are related to the choice of base functions. The basic methods and algorithms for selecting base functions are defined, in which the choice of optimal wavelets has been carried out according to a particular criterion for certain types of signals.