відносні ціни факторів виробництва

Специфічні фактори виробництва: сутність та особливості використання в умовах відновлення економіки

Досліджено сутність специфічних факторів виробництва та їх вплив на формування оптимальної структури зовнішньої торгівлі. Систематизовано категорії теорії специфічних факторів виробництва, визначено межі їх застосування в умовах повоєнного відновлення економіки України. Узагальнено теореми міжнародної торгівлі, пов’язані з базисом специфічних факторів виробництва. Сформовано інструменти застосування теорії специфічних факторів виробництва для розвитку міжнародної економічної діяльності України.

Парадокс Леонтьєва: використання в умовах повоєнної економки

Досліджено особливості використання парадоксу Леонтьєва в умовах повоєнного відновлення економіки України. Систематизовано результати емпіричних перевірок моделі Хекшера – Оліна в контексті різних причин недотримання її окремих умов. Узагальнено комбінації показників оцінювання параметрів факторів виробництва, перевірено їх релевантність щодо окремих завдань тестування факторів. Сформовано рекомендації щодо використання статистики Леонтьєва для розвитку міжнародної економічної діяльності України.

Модель Хекшера-Оліна-Самуельсона: теоретичний базис і умови застосування

Досліджено особливості використання моделі Хекшера – Оліна – Самуельсона та її окремих допущень. Виявлено чинники впливу на процес вирівнювання відносних та абсолютних цін факторів виробництва. Перевірено статистичні зв’язки показників факторів виробництва і параметрів міжнародної торгівлі окремих країн та їх експортноорієнтованих галузей. Сформовано рекомендації щодо використання моделі Хекшера – Оліна – Самуельсона для розвитку міжнародної економічної діяльності України.