відновлювальні види сировини

Heat pump heating systems and low potential heat sources

This paper focuses on the application of renewable energy resources in the form of heat pumps and their use in heating systems. As the energy prices are constantly rising, the energy management is currently a very important issue. One of the main reasons is that obtaining the primary energy sources like coal and oil is much more difficult than in the past. The use of renewable energy sources has become a worldwide trend and is one of the ways to get cheaper and more accessible primary energy that has a minimum impact on the environment compared to conventional sources of energy (e.g.

Причинно-наслідковий аналіз сучасного стану виробництва палив для повітряно-реактивних двигунів

Приведено основні методи виробництва палив для повітряно-реактивних двигунів (ПРД). Розглянуто перспективи використання різних видів сировини для одержання реактивних палив в контексті обмеженості світових запасів нафти та інших видобувних енергоресурсів. Проведено аналіз впливу процесів добування, перероблення сировини, а також виробництва і використання авіаційних палив на довкілля.Як альтернативу традиційним сировинним ресурсам для виробництва палив для ПРД запропоновано застосування різних видів природної відновлювальної сировини.