вільнорадикальний процес

Вплив полістирол/фулеренових композитів на пероксидне окиснення ліпідів у сироватці крові

Методом лиття з розчину виготовлено плівки чистого полістиролу та полістиролу, наповненого фулеренами (C60 + C70 Mix). Проведено дослідження in vitro стосовно впливу полістирол/фулеренового композиту на перебіг вільно-радикальних процесів у сироватці крові. За допомогою хемілюмінесцентного аналізу і спектрофотометрії визначено параметри пероксидного окиснення ліпідів у нативній сироватці після додавання композиційних плівок. Встановлено, що фулерен-вмісні нанокомпозити можуть проявляти антиоксидаційну активність у сироватці крові.