вініл-β-дикетонат

Синтез гетерометалічних кополімерних комплексів, які містять фрагменти β-дикетонатів Mn (II) та Zn(II)

Методом потрійної кополімеризації стиролу з поліфункціональними компонентами радикальної полімеризації – вініл-β-дикетонатами 5-метил-5-гексен-2,4-діонатів Mn (ІІ) та Zn (ІІ) – отримані гетерометалічні полімерні комплекси з β-дикетонатними фрагментами. Процес проводили в блоці та у розчині диметилформаміду при відсутності та в присутності додаткового ініціатора – бензоїлпероксиду. Показано, що зміною концентрацій металохелатів, наявністю розчинника та допоміжного ініціатора можливо регулювати концентрацію та співвідношення металів у макромолекулі та молекулярні маси продуктів.

Синтез та ініціююча активність Со (ii)–Mn (ii) біметалічних макроініціаторів β-дикетонатного типу

Методом потрійної кополімеризації стиролу з вініл-β-дикетонатами Mn (ІІ) та Со (ІІ) отримані біметалічні макроініціатори. Досліджені кінетичні параметри кополімеризації. Показано, що металохелати в процесі кополімеризації одночасно виконують функції мономерів, ініціаторів та інгібіторів. Знайдено оптимальні умови синтезу МІ. Показана можливість використання отриманих макроініціаторів для одержання прищеплених полімерів.