віртуальні апаратні засоби

Апаратна багатозадачність у комп’ютерних системах на основі частково реконфігуровних ПЛІС.

Визначено базові принципи реалізації апаратної багатозадачності в реконфігу- ровних комп’ютерних системах, побудованих на основі ПЛІС з динамічним частковим реконфігуруванням. Запропоновано структуру платформи для реалізації апаратної багатозадачності в частково реконфігуровній ПЛІС. Розглянуто концепцію віртуальних апаратних засобів, а також питання перемикання контексту і переміщення задач у частково реконфігуровній ПЛІС.