водна екстракція

Приготування та очищення антипірену – поліфенілфосфонату, що містить 4,4'-дигідроксибензофенон

Поліфенілфосфонат, що містить 4,4'-дигідроксибензофенон, синтезований як антипірен. Виявлено домішки, які можуть погіршити його властивості та термостійкість. Запропоновано очищення на основі екстракції води та гексану, внаслідок якого домішки, особливо P–Cl групи, успішно видалені без пошкодження полімеру.