водо-водяний ядерний реактор

Моделювання водо-водяного ядерного реактора для знаходження найкращого рішення з управління

Оскільки одночасно неможливо контролювати всі технологічні і теплові параметри роботи ядерного реактора, була розроблена вертикально розподілена модель управління ядерним реактором, що дозволяє визначити аксіальний офсет та проаналізувати поведінку теплових і нейтроно-фізичних процесів окремих зон активної зони при борному регулюванні і переміщені стрижнів, а також регулювати потужність ядерного реактора.

Основи пошуку найкращого рішення для управління водо-водяним ядерним реактором в динамічних режимах при зміні регульованих параметрів

Стаття присвячена розробці інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами на етапі їх проектування, котра повинна реалізовувати можливості моделювання лінійних і нелінійних динамічних систем, аналізу і синтезу цих систем, їх оптимізації за різними критеріями якості. Задача полягає у розробці структури та елементів інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами, зокрема автоматизованих систем управління.