водорозподільний пристрій

Вплив дроселювання та послідовності спрацьовування сопел на показник рівномірності розподілу води моделі баштової градирні

Проаналізовано фактори, які призводять до нерівномірності розподілу води в градирнях. До них належать недосконалість конструкції трубопроводів і сопел водорозподільного пристрою градирень. Попередні дослідження, виконані на моделі водорозподільного пристрою баштової градирні системи циркуляційного водопостачання Рівненської АЕС, виявили нерівномірність роздавання води на соплах. Моделюванням неодночасності спрацьовування сопел встановлено, що сопло, яке спрацьовує першим, має найбільшу витрату.

THE LIFE PATH AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF PROFESSOR BEATA KOWALSKA

In the article the main scientific activities and the main stages of the work of professor Beata Kowalska has been presented. The main scientific research embracing  studies on the quality of potable water, studies aiming at devising the tools and methods facilitating water quality control in a water supply network, also studies aiming at devising the methods facilitating the operational activities, necessary for a correct functioning of water supply systems have been discussed.