вугілля

Composition and Structure of Coal Organic Mass. 4. Generalized Conception of the Composition of Solid Fuel Molecular Structures and Chemism of Metamorphism Process

“Jumps” in structure composition and properties of solid fuel have been determined using the model of metamorphism dynamics. For these “moments” of the geological age the elemental composition and structural peculiarities of “molecules” have been determined and approved by stoichiometric equations of the reactions, material balances of the stages and the agreement between the combustion heat of model compounds and coals of similar elemental composition. 

Composition and Structure of Coal Organic Mass. Analytical Review

The research works dedicated to the formation regularities of solid fuels chemical structure were analyzed. Modern conceptions of coals chemical structure, which are becoming deeper owing to tooling growth and facts accumulation, were examined by means of critical comparison of different hypothetical models of solid fuels “molecular” structure. The most general points of the respective theories were formulated, according to which “soft” influence on coal structure primary elements bonds system allows bringing its chemical potential to the maximum.

Знесірчення та застосування середньометаморфізованого кам’яного вугілля. 1. Встановлення оптимальних умов оксидаційного знесірчення

Знайдено умови, які забезпечують перебіг реакцій у кінетичній області між піритною сіркою середньометаморфізованого вугілля і паро-повітряною сумішшю. Розроблено експериментально-статистичну математичну модель та на її основі встановлено оптимальні значення чинників процесу оксидаційного знесірчення кам’яного вугілля середнього ступеня вуглефікації. У знайдених оптимальних умовах здійснено знесірчення двох зразків коксівного вугілля, які будуть використані як компоненти вугільної шихти у виробництві спеціальних видів коксу.

Optimization of Oxidation Desulphurization of Power-generating Coal

An experimental statistic model of power-generating coal oxidative desulphurization has been developed and its adequacy has been proved. On the basis of the proposed model the desulphurization optimal conditions for three samples of power-generating coal were determined. The low-sulphur solid fuel with the content of general sulphur of 1.0–1.5 mas % was obtained under established optimal conditions.

Вплив якості вугілля на процес його знесірчування 2. Вплив неорганічної частини

Вивчено вплив розмірів і характеру розподілу піриту та кількості неорганічної частини на ступені вилучення сірки з вугілля під час його оксидаційного знесірчення та збагачення. Порівняно ефективність процесів оксидаційного знесірчення різних зразків вихідного та збагаченого кам’яного вугілля.

Вплив якості вугілля на процес його знесірчування 1. Вплив органічної частини

Вивчено процес знесірчування різних типів вугілля внаслідок оброблення їх паро-повітряною сумішшю у реакторі з киплячим шаром за умов, що близькі до ізотермічних. Здійснено порівняння впливу чинників (температури і складу оксиданту), від яких залежить хімізм перетворення піриту, що міститься у вугіллі, на ефективність процесу знесірчування вугілля різних ступенів метаморфізму. Проведено порівняння знесірчування сухих і вологих зразків антрациту та бурого вугілля, що дало можливість запропонувати напрямки перетворення FeS2 бурого вугілля з одержанням сірководню