вуглецевий наноматеріал

Про деякі властивості еластомерних композицій з високодисперсними вуглецевими додатками

Досліджено вплив вуглецевого наноматеріалу, отриманого в плазмі високовольтного розряду, на довговічність еластомерних композицій. Комплексними дослідженнями еластомерних композицій підтверджено модель нелінійної пружної деформації макромолекул, а також адгезійну взаємодію між еластомером і наночастинками. Результати досліджень узгоджуються з даними, отриманими при визначенні в‘язкості за Муні, релаксації та кінетиці вулканізації гумових сумішей, умовної міцності при розтягненні та відносному видовженні при розриві високонаповнених гум на основі бутадієн-нітрильних каучуків.