вибух

Ототожнення вибухів у Карпатському регіоні України за ознакою схожості їхніх хвильових форм

Запропоновано використовувати критерій схожості хвильових форм на одній і тій самій станції для ототожнення вибухів, що відбуваються у гірничовидобувних кар’єрах карпатського регіону України. Наведено приклад ототожнення вибухів з епіцентрального району Довге-Іршава, що відбувалися там впродовж 2005–2007 років. Зроблено висновок про ефективність критерію і доцільність його викорис­тання з метою очищення каталогів місцевих землетрусів від вибухів.