вихрові струми

Особливості проектування індукційного водонагрівача

Розглянуто принцип дії, конструкція та особливості процесу проектування електронагрівача рідини індукційного типу, що відрізняється від існуючих пристроїв аналогічного призначення високими рівнями надійності та захисту від ураження електричним струмом, добрими техніко-економічними показниками.

Особливості розподілу тривимірного квазістаціонарного електромагнітного поля в системі з плоскою границею розподілу середовищ

Встановлено, що розподіл густини індукованого струму в електропровідному півпросторі не має компоненти, що перпендикулярна плоскій границі поділу середовищ незалежно від властивостей середовища, конфігурації контуру вихідного струму в діелектричному півпросторі й залежності струму від часу. Показано, що поверхнева густина електричного заряду визначається тільки нормальною компонентою напруженості індукованого електричного поля вихідного струму контура.

Двовимірна модель електромагнітного прискороювача

Розглянуто математичну модель магнітного поля прискорювача, що враховує його симетрію, нелінійність характеристики B(H) арматури, вихрові струми. Модель створено на базі методу скінченних елементів. Арматуру, що рухається під дією сили Ампера, змодельовано як рухомий розподіл магнітної проникності.