вихровий гранулятор

Теоретичний аналіз гідродинаміки руху гранул у вихрових грануляторах виробництва аміачної селітри та карбаміду

Запропоновано математичний розрахунок визначення гідродинамічних характеристик руху гранул у робочому просторі вихрового гранулятора, що є основним кінцевим процесом хімічної технології та формує властивості рядової та пористої аміачної селітри і карбаміду. Аналітично визначено складові повної швидкості руху гранул та вплив на них конструкції гранулятора. Проведено співставлення результатів теоретичних та експериментальних досліджень.

Гідродинаміка газового потоку у малогабаритних вихрових грануляторах виробництва мінеральних добрив

Показано перспективний напрям одного з процесів хімічної технології, яким є гранулювання, та основні переваги використання у хімічних технологіях малогабаритних універсальних вихрових грануляторів, наприклад, для виробництва азотних мінеральних добрив, комплексних мінеральних добрив та пористої аміачної селітри (ПАС). Наведено математичний апарат для визначення гідродинамічних характеристик руху газового потоку, які у кінцевому результаті впливають на кристалізаційні процеси, у робочому просторі вихрового гранулятора.