вимірювально–керувальний вузол

Алгоритм оперативного наведення засобів вимірювально-керувального вузла кіберфізичної системи на рухомий об’єкт

За результатами аналізу літературних джерел встановлено. що одними з основних вузлів кіберфізичних систем є вимірювально—керувальні вузли. Одним із завдань, розв’язання яких покладено на такі вузли, є наведення засобів спостереження за рухомими об’єктами. Запропоновано алгоритм наведення, який полягає в оперативному опрацюванні результатів спостережень, передбаченні найімовірнішого напрямку руху та формуванні команд для максимального наближення зображення рухомого об’єкта до центра інформаційного кадру. Розроблений алгоритм базується на алгоритмі навчання з підкріпленням DDPG.

The Algorithm of Cyber-physical System Targeting on a Movable Object Using the Smart Sensor Unit

It is known that smart sensor units are one of the main components of the cyber-physical system. One of the tasks, which have been entrusted to such units, are targeting and tracking of movable objects. The algorithm of targeting on such objects using observation equipment has been considered. This algorithm is able to continuously monitor observation results, predict the direction with the highest probability of movement and form a set of commands to maximize the approximation of a moving object to the center of an information frame.