високовольтна кабельна лінія

Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги

Викладено методологічні основи розрахунку багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних ліній високої напруги для аналізу електромагнітних та перехідних процесів у трифазних кабельних лініях. Показано методи побудови математичної моделі, вибору їх структури та обчислення параметрів моделі. Приклад використання і дослідження математичної моделі дано в системі Matlab.