ЯМР та ІЧ-спектроскопія

Квантово-хімічні розрахунки при дослідженні властивостей 1-(карбокси)-1-(N-метиламід)-2-(3‘,5‘-ди-трет.-бутил-4‘-гідроксифеніл)-пропіонатів натрію і калію у біологічному середовищі

За допомогою квантово-хімічних розрахунків у наближенні РМ6 розраховані енергії утворення, ентальпії та ентропії конформерів 1-(карбокси)-1-(N-метиламід)-2-(3‘,5‘-ди-трет.-бутил-4‘-гідроксифеніл)-пропіонової кислоти та 1-(карбокси)-1-(N-метиламід)-2-(3‘,5‘-ди-трет.-бутил-4‘-гідроксифеніл)-пропіонатів натрію і калію. Знайдено подвоєння сигналів в 1Н ЯМР спектрі першого конформера, які при нагріванні зливаються в синглети. Зміна структури конформерів і донорно-акцепторних комплексів (сольватів) відбувається із збереженням координаційного зв‘язку металу з лігандом.