йонний обмін

RESEARCH AND MODELLING KINETICS ION EXCHANGE INTERACTIONS

In detail, this study analysed the kinetics of ammonium ion adsorption under dynamic conditions in the "clinoptilolite -ammonium ion" system. The work includes constructing a mathematical model of this process, which allows us to estimate and predict its essential characteristics. Calculations of mass transfer coefficients revealed their dependence on the intensity of medium mixing. A significant result is that ion exchange occurs in externally diffusion and intradiffusion regions.

SIMULATION OF ION EXCHANGE INTERACTION KINETICS IN THE CLINOPTYLOLITE - AMMONIUM ION SYSTEM

The kinetics of adsorption of ammonium ions under dynamic conditions has been studied. A mathematical model of the process was built. The mass transfer coefficient was calculated depending on the intensity of the change of location. It was established that ion exchange occurs in external and internal diffusion regions. The rate constants of ion exchange for the region of external and internal diffusion were calculated.

Створення маловідходної технології очищення води від йонів міді

Приведено результати досліджень зі стабілізаційного оброблення води для підживлення водозворотних систем охолодження іонообмінним методом. Вивчено процеси пом’якшення води на сильно- та слабокислотних катіонітах у присутності йонів міді. Визначено залежність ефективності очищення води від міді та її пом’якшення в залежності від форми йоніту та витрат води.