залізний купорос

СИНТЕЗ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ В ПРИСУТНОСТІ ДВОХКОМПОНЕНТНИХ ІНІЦІЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

В роботі представлені результати дослідження кополімеризації 2-гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) з полівінілпіролідоном (ПВП) під дією двохкомпонентних ініціювальних систем феруму (ІІ) сульфат/ініціатор радикального типу.

Дослідження сорбції йонів молібдену сорбентом з промислових відпадків

Описано результати дослідження залежності сорбції молібдену(VI) від складу спільно висаджених гідроксидів (СОГ) заліза і марганцю, значення рН розчинів і сольового фону. Для отримання гідроксидів використовувалися промислові відпадки – залізний купорос FeSO4•7H2O (відпадки виробництва пігментного діоксиду титану) і марганцевий купорос MnSO4•5H2O, отриманий з відпадків виробництва гідрохінону.