жорсткі пінополіуретани

Вплив борат-груп на властивості жорстких пінополіуретанів, отриманих з використанням гідроксипропілових похідних сечовини

За участю гідроксипропілових похідних сечовини, естерифікованих борною кислотою як поліол компонентами, та 4,4 '-дифенілметандіізоціанату були отримані жорсткі пінополіуретани. Досліджено вплив атомів бору і азоту на властивості піноуретанів, зокрема, міцність на стиснення і займистість. Встановлено, що наявність борат груп підвищує міцність пінополіуретану на стиснення. Займистість визначається, в основному, присутністю карбамідної групи.

Властивості пінополіуретанів з оксамідними і боратними групами

Визначено умови приготування пінополіуретанів з використанням нових бороорганічних сполук, таких як поліоли. Показано, що нові поліоли отримані двома способами: реакцією N,N'-біс (2-гідроксіетил)оксаміду (BГЕОД) і борної кислоти (БК) з надлишком етиленкарбонату (ЕК) і реакцією етерифікації ВГЕОД з БК з надлишком ЕК. Приведено результати визначення параметрів процесу спінювання і дослідження властивостей піни.