золь-гель порошки

Поверхневе модифікування сіркою золь-гель порошків титану(IV) оксиду

Золь-гель методом синтезовано нанопорошки титану(IV) оксиду модифіковані сіркою. Структуру поверхневих шарів досліджено за допомогою рентгено-дифракційного аналізу, скануючої електронної мікроскопії, ІЧ-спектроскопії та рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Показаний можливий механізм модифікації поверхні, а також встановлено залежність питомої поверхні від вмісту сірки.