золь-гель процес

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ПОРОШКІВ АЛЮМОМАГНЕЗІАЛЬНОЇ ШПІНЕЛІ. ОГЛЯД

Проаналізовано основні методи синтезу порошків алюмомагнезіальної шпінелі, їхні особливості та переваги. Розглянуто характер фізико-хімічної взаємодії компонентів у системі MgO–Al2O3,фізичні, кристалографічні характеристики та структурні параметри кристалічної граткиалюмомагнезіальної шпінелі.Наведено умови синтезу таздійснено якісне порівняння можливостей методів синтезуз точки зорувластивостей порошків шпінелі.Показано вплив різних чинників на повноту шпінелеутворення за різних методів синтезу шпінелі.

Квантово-хімічний розрахунок структури тетраетоксисилану та кінетичних параметрів реакції його гідролізу

The paper is devoted to quantum-chemical calculation of tetraethoxysilane (TEOS) structure by different methods: РМ6, Hartree-Fock and DFT. PM6 method was found to be optimal. Kinetic parameters (activation energy and preexponential factor) of hydrolysis of TEOS molecule were evaluated using quantum-chemical calculation.  Key words: quantum-chemical calculation, PM6, sol-gel process, tetraethoxysilane, rate constant of hydrolysis.