Organizing Committee

Iryna Yurchak

Zoriana Rybchak

Olexa Skorohoda

Rostyslav Kryvyy

Max Seniv

Taras Petruk

Iryna Zavushchak

Tetiana Shestakevych