Volume 5, Number 1, 2019

У цьому номері

(10 статей)
Ігор Кузьо, Bogdan Vasyliv, Віталій Корендій, Володимир Боровець, Viktoriya Podhurska
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2019.01.029
29-38
Yuriy Molkov, Yaroslav Ivanyts’kyi, Taras Lenkovs’kyi, Andriy Trostianchyn, Володимир Кулик, Roman Shyshkovskyy
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2019.01.039
39-44