Organizing Committee

Organizing Committee Chair

Ivan Izonin, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

 

Organizing Committee Members

Nataliia Lotoshynska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Nataliya Boyko, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Lesia Mochurad, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Khrystyna Zub, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Dmytro Danylyuk, Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Kateryna Melnykova, Lviv emergency hospital, Ukraine