Vladimir Shtepa

Polissya State University
23, Dneprovskoy flotilii Str., 225710, Pinsk, Republic of Belarus