S. M. Mohd

Kolej Genius Insan, Universiti Sains Islam Malaysia