Ya. B. Turchyn

Lviv Polytechnic National University