Volume 1, Number 2, 2021

Рекомендувала Вчена рада 

Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол №  70 від 23.02.2021)

ISSN  2786-4553

© Lviv Polytechnic National University, 2021