Про створення в НТУУ «КПІ» комплекту відеолекцій у межах всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО

Автори: 
Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б., Дудко А., Тарабара І.

Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут»

Проінформовано про особливості створення в НТУУ “КПІ” комплекту відеолекцій з вищої математики у підтримку UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи ( UUOOI). The work informs about the features of the creation of the set of video lectures in higher mathematics in the NTUU “KPI” in support of the UNESCO-UNITWIN OCW/OER Initiative (UUOOI).

  1. І.В. Алексєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Н.Р. Коновалова, Л.Б. Федорова, Про розвиток та досвід експлуатації комплекту дистанційної освіти «Вища математика» // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: Вид-во ДонНТУ. – 2009. – Вип. 31. – с.49-56.
  2. И.Д. Столбова, В.А. Лалетин, Е.С. Дударь. Формирование профессионально-ориентированных компетенций при инновационных технологиях предметного обучения в высшей школе // Труды XXXIV Межд. конф. «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе». / Приложение к журналу «Открытое образование». – Украина, Крым, Ялта-Гурзу\ф. – 2007. С. 256-257